Atletski klub Forca

Predsjednik: Goran Murić

Prvi dopredsjednik: Darko Škevin

Drugi dopredsjednik: Robert Vegše

Tajnik: Kristina Škevin

Klub je osnovan 1. veljače 2013. godine, a od 13. ožujka 2013. upisan je u Registar udruga Republike Hrvatske.